English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 3 << | Předešlý | Následující | Obsah

Deklarovat "namespaces" u každého elementu, jak to ukazuje Příklad 2 by bylo velmi nepohodlné a náchylné k chybám. Standard nám umožňuje využít několik možností, jak se zhostit tohoto úkolu. Deklarace jmenného prostoru "namespace" platí nejen pro element, na na němž je uvedena, ale též pro všechny potomky (tj. elementy "uvnitř" tohoto elementu).


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
          <lower:bbb >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" >
               <upper:CCC />
          </upper:BBB>
          <xnumber:x111 xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >
               <xnumber:x222 />
          </xnumber:x111>
     </lower:aaa>