English | česky | Español | Português | Türkçe | >> Nederlands << | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Voorbeeld 7 << | Vorig | Volgend | Inhoud

Beschrijving

Een element kan geen, een of verschillende attributen hebben. De toegestane lettertekens zijn dezelfde dan voor de element namen. De naam van een attribuut is gescheiden van zijn waarde door =. De attribuut waarde moet tussen weglatingstekens '...' of aanhalingstekens "..." staan. Als een weglatigsteken of een aanhalingsteken gebruikt is om de waarde te openen moet hetzelfde teken gebruikt worden om de waarde af te sluiten.

Goed gevormde documenten


Een document met goed gevormde attributen :


 <elementen-met-attributen>

      <el _ok = "ja" />

      <een attr = "een waarde"/>

      <verschillende eerste="1" tweede = '2' derde= "333"/>

      <weglating_aanhaling deel1="John's" deel2='hij zei: "Hallo, wereld!"  '/ >

 </elementen-met-attributen>


Documenten met foutenTop


Een document met fout geformuleerde attributen :


<fouten>

     <fout_teken a*b = "23432"/>

     <foute_aanhaling waarde = "12'/>

     <fout_scheidings_type  waarde="aa"aa"/>

     <fout_scheidings_type  waarde='bb'bb'/>

     <fout_begin XML-ID = "xml234"/>

</fouten>