English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 7 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Element może nie posiadać ani jednego atrybutu. Może też mieć ich jeden lub kilka. Nazwa atrybutu podlega takim samym ograniczeniom jak nazwa elementu. Między nazwą atrybutu a jego wartością umieszcza się znak =. Wartość musi być umieszczona pomiędzy apostrafami '...' lub znakami cudzysłowu "...". Jeśli w wartości atrybutu znajduje się apostrof bądź cudzysłów, to wartość tą należy otoczyć przeciwną parą znaków.

Dokumenty poprawne składniowo


Dokument z poprawnymi składniowo atrybutami:


<elements-with-attributes>

     <el _ok = "yes" />

     <one attr = "a value"/>

     <several first="1" second = '2' third= "333"/>

     <apos_quote case1="John's" case2='He said: "Hello, world!"  '/>

</elements-with-attributes>


Dokument z błędamiPoczątek


Dokument z niepoprawnymi atrybutami.:


<errors>

     <wrong_char a*b = "23432"/>

     <mismatched_separator value = "12'/>

     <wrong_separator_type  value="aa"aa"/>

     <wrong_separator_type  value='bb'bb'/>

     <wrong_start XML-ID = "xml234"/>

</errors>