English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 8 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Znaki < oraz & nie mogą być użyte bezpośrednio w tekście, ponieważ przy ich pomocy zapisuje się znaczniki. Jeśli zachodzi potrzeba użycia w tekście któregoś z nich: &lt; musi zostać użyty w miejsce < , a &amp; w miejsce &.

Dokumenty poprawne składniowo


Poprawne zastąpienie & oraz <:


<example>

     <isLower>

          23 &lt; 46

     </isLower>

     <ampersand>

          Willey &amp; sons

     </ampersand>

</example>


Dokument z błędamiPoczątek


Znaki & oraz < nie mogą być użyte bezpośrednio w tekście:


<example>

     <isLower>

          23 < 46

     </isLower>

     <ampersand>

          Willey & sons

     </ampersand>

</example>