English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski << ZVON > Tutorials > XML Tutorial


Spis treści

 Przykład 1  Dokument XML musi zawierać conajmniej jeden element.
 Przykład 2  W dokumencie może wystąpić tylko jeden element, nazywany root (głównym elementem) lub elementem dokumentu. Żadna jego część nie występuje w kontekście innego elementu.
 Przykład 3  Nazwa w znaczniku końca elementu musi odpowiadać typowi elementu w znaczniku początku. Wielkość liter jest znacząca.
 Przykład 4  Jeśli znacznik początkowy znajduje się wewnątrz innego elementu, to wewnątrz niego musi znajdować się znacznik końcowy. Inaczej mówiąc: elementy (ograniczone przez znacznik początku i końca) muszą być poprawnie zagnieżdżone wewnątrz siebie.
 Przykład 5  Każdy element zaczyna się znacznikiem początku i kończy znacznikiem końca. Ich nazwy muszą być identyczne. Tekst między znaczkiem początku i końca nazywany jest zawartością elementu. Element bez zawartości może przyjąć specjalną postać: <nazwa/>. Ukośnik przed > zastępuje znacznik końca.
 Przykład 6  Nazwy elementów mogą zawierać litery, cyfry, łączniki, znaki podkreślenia, dwukropki oraz kropki. Dwukropek może być użyty wyłącznie w specjalnym przypadku gdy oddziela on tzw. przestrzeń nazw. Nazwy elementów zaczynające się od xml, XML (lub dowolnej innej kombinacji wielkości liter) są przez standard zastrzeżone.
 Przykład 7  Element może nie posiadać ani jednego atrybutu. Może też mieć ich jeden lub kilka. Nazwa atrybutu podlega takim samym ograniczeniom jak nazwa elementu. Między nazwą atrybutu a jego wartością umieszcza się znak =. Wartość musi być umieszczona pomiędzy apostrafami '...' lub znakami cudzysłowu "...". Jeśli w wartości atrybutu znajduje się apostrof bądź cudzysłów, to wartość tą należy otoczyć przeciwną parą znaków.
 Przykład 8  Znaki < oraz & nie mogą być użyte bezpośrednio w tekście, ponieważ przy ich pomocy zapisuje się znaczniki. Jeśli zachodzi potrzeba użycia w tekście któregoś z nich: &lt; musi zostać użyty w miejsce < , a &amp; w miejsce &.
 Przykład 9  Znaki: > , " , oraz ' także mogą być zastąpione odpowiednio przez: &gt; , &quot; oraz &apos;
 Przykład 10  Komentarze mogą pojawić się w dowolnym miejscu dokumentu. Procesor XML może (lecz nie musi) umożliwić aplikacji przetwarzanie treści komentarzy. Niedozwolne jest użycie wewnątrz komentarza łańcucha znaków "--" (podwójny łącznik).
 Przykład 11  Instrukcje przetwarzania pozwalają na umieszczenie w dokumencie instrukcji dla aplikacji.
 Przykład 12  Sekcje CDATA są używane do wydzielania bloków tekstu zawierających znaki, które w innym przypadku mógłyby być potraktowane jako znaczniki. Sekcja zaczyna się ciągiem "<![CDATA[" a kończy "]]>". Ciąg znaków ']]>' nie może wystąpić wewnątrz sekcji CDATA.
 Przykład 13  Dokumenty XML mogą (a nawet powinny) zaczynać się od deklaracji określającej numer wersji XML na której są oparte.