English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | >> Magyar << | Polski ZVON > Tutorials > XML Tutorial


Tartalomjegyzék

 Példa 1  Minden XML dokumentumnak egy vagy több elemet kell tartalmaznia.
 Példa 2  Pontosan egy elem létezik, melyet gyökérnek vagy dokumentum elemnek hívnak, amelynek semmilyen része nem jelenik meg bármely másik elem tartalmaként.
 Példa 3  Az elemek lezáró tagok nevének egyeznie kell a nyitó-tagok nevével. A nevek kis-nagybetű érzékenyek.
 Példa 4  Ha a nyitó-tag egy másik elem tartalma, akkor a záró-tag is ugyanannak az elemnek a tartalmán belül található. Egyszerűbben fogalmazva az elemek, valamint nyitó- és a záró-tagjaik egymáson belül helyesen vannak beágyazva.
 Példa 5  Minden elemet, amelyik nyitó-taggal kezdődik, le kell zárni egy záró-taggal, amelynek neve tükrözi a nyitó-tag nevét. A nyitó és záró-tag közti szöveget nevezik az elem tartalmának. A tartalom nélküli elem speciális formát vehet fel: <name/>. A > előtti slash helyettesíti a záró-tagot.
 Példa 6  Az elemek nevei tartalmazhatnak betűket, számokat, kötőjelet, aláhúzásjelet, kettőspontot és pontot. Kettőspont csak speciális esetben használható, mivel az úgynevezett névterek elkülönítésére szolgál. Az xml, XML vagy e szó bármilyen formájú előfordulásában a sztenderd számára van lefoglalva.
 Példa 7  Egy elem nulla, egy vagy több attribútumot tartalmazhat. Az engedélyezett karakterek ugyanazok, mint a nevek esetén. Az attribútum neve = jellel van elválasztva az értékétől. Az attribútum értékét szóló '...' vagy dupla "..." idézőjelek között kell megadni. Amennyiben szóló vagy dupla időzőjel van használva az attribútum értékében, úgy a másik fajtát kell használni az érték behatárolásához.
 Példa 8  A < és & karakterek nem használhatóak szövegben, mivel más szerepük van. Amennyiben ezekre a karakterekre van szükség, &lt; használható < helyett és &amp; az & helyett.
 Példa 9  A >, " és a ' jelek szintén helyettesíthetőek &gt; , &quot; és &apos; jelekkel
 Példa 10  Megjegyzések a dokumentumon belül bárhol előfordulhatnak más markup elemeken kívül. Egy XML processzor esetleg, de nem feltétlenül lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy a megjegyzéseket is kezelje. A "--" karakterlánc nem fordulhat elő megjegyzéseken belül
 Példa 11  A Feldolgozási instrukciók (PIs) lehetővé teszik hogy a dokumentum más alkalmazással feldolgozható instrukciókat tartalmazzon.
 Példa 12  A CDATA szekciók arra szolgálnak, hogy elkülönítsék az olyan szöveget, melynek a karakterei markupként azonosítanák a szöveget. A CDATA szekciók "<![CDATA[" jellel kezdődnek és "]]>" jellel végződnek. A ']]>' karakterlánc nem fordulhat elő CDATA szekción belül.
 Példa 13  Minden XML dokumentum esetén javasolt és egyben követelmény is, hogy egy úgynevezett XML deklarációval kezdődjön, mely meghatározza a használt XML verziót.