English | česky | Español | Português | >> Türkçe << | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | Polski ZVON > Tutorials > XML Tutorial


İçerikler

 Örnek 1  XML dokümanı bir veya daha fazla elemana sahip olmalıdır.
 Örnek 2  Her XML dokümanı root(kök) ya da document element(doküman elemanı) denilen elemana sahiptir.
 Örnek 3  Elemanın kapanış tag adı(end-tag), başlangıç tag adı(start-tag) ile aynı olmalıdır.Tag adları büyük-küçük harf duyarlıdır.
 Örnek 4  Eğer bir elemanın başlangıç tagı başka bir elemanın içeriği içinde ise o elemanın kapanış tagı da aynı elemanın içeriği olmalıdır.Basitçe elemanların başlangıç ve kapanış tagları doğru şekilde yerleştirilmelidir.
 Örnek 5  Başlangıç tagı ile başlayan her eleman kapanış tagı ile kapatılmalıdır.Başlangıç tagı ile kapanış tagı arasında kalan text elemanın içeriği(content) olarak adlandırılır.İçeriği olmayan eleman özel bir tag yapısına sahiptir <isim/>. > dan önce gelen slash kapanış tagı yerine geçer
 Örnek 6  Eleman adları harfleri,rakamları,tire,alt çizgi,iki nokta işaretlerini ve noktaları içerebilir. İki nokta işareti sadece namespace kullanımı içindir,xml ile başlayan eleman isimleri öneceden tanımlanmış özel isimlerdir.
 Örnek 7  Bir eleman sıfır, bir ya da daha fazla özelliğe(attribute) sahip olabilir. İsimlendirme elemanınki ile aynıdır. Özellik kendi değerinden = işareti ile ayrılır. Özellik değeri ya tek tırnak ya da çit tırnaklar arasında olmalıdır.Eğer özellik değeri içinde tek ya da çift tırnak kullnılıyorsa,değer tırnakları onun tersi olmalıdır.
 Örnek 8  & ve < karakterleri text içerisinde kullanılamaz. Eğer bu karakterlere ihtiyaç varsa < yerine &lt; ve & yerine &amp; kullanılmalıdır.
 Örnek 9  >, " , ve ' karakterleri &gt; , &quot; ve amp;apos; karakterleri ile yer değştirebilir.
 Örnek 10  Yorum satırları(comments) bir dokümanda herhangi bir yerde olabilir.Bir XML işlemcisi yorum satırlarını anlayabilir. Yorum satırları -- işaretini içeremez.
 Örnek 11  İşlem bilgileri (Pis) aplikasyon için gerekli bilgileri tutmayı sağlar.
 Örnek 12  CDATA bölümleri,text içinde markup olarak kullanmak istemediğimiz fakat sintax olarak markup olan text bloklarını yazdığımız yerdir. CDATA bölümleri "<![CDATA[" ile başlar ve "]]>" ile biter. ']]>' CDATA bölümü içinde yer alamaz.
 Örnek 13  XML dokümanlarının,XML in versiyonunu tanımlayan satırla başlaması(Pi) daha uygundur.