English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 10 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Komentarze mogą pojawić się w dowolnym miejscu dokumentu. Procesor XML może (lecz nie musi) umożliwić aplikacji przetwarzanie treści komentarzy. Niedozwolne jest użycie wewnątrz komentarza łańcucha znaków "--" (podwójny łącznik).

Dokumenty poprawne składniowo


Komentarz może zawierać dowolny ciąg znaków za wyjątkiem -- :


<!-- doc A -->

<example>

<!-- <HEAD>  -->

<!-- Characters <&<  -->

</example>


Dokument z błędamiPoczątek


Komentarz nie może zawierać -- :


<example>

     <!-- A -- B -->

</example>