English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 11 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Instrukcje przetwarzania pozwalają na umieszczenie w dokumencie instrukcji dla aplikacji.

Dokumenty poprawne składniowo


Instrukcje przetwarzania :


<example>

<?perl lower-to-upper-case  ?>

<?web-server add-header = "university" ?>

<text>vscht</text>

</example>


Dokument z błędamiPoczątek


Instrukcja przetwarzania musi kończyć się na ?>:


<example>

<?perl run _></example>