English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 12 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Sekcje CDATA są używane do wydzielania bloków tekstu zawierających znaki, które w innym przypadku mógłyby być potraktowane jako znaczniki. Sekcja zaczyna się ciągiem "<![CDATA[" a kończy "]]>". Ciąg znaków ']]>' nie może wystąpić wewnątrz sekcji CDATA.

Dokumenty poprawne składniowo


Sekcja CDATA :


<example>

     <![CDATA[ <aaa>bb&cc<<<]]>

</example>


Dokument z błędamiPoczątek


Sekcja CDATA nie może zawierać ']]>' :


<example>

     <![CDATA[ <aaa>bb ]]>cc<<<]]>

</example>