English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 3 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Nazwa w znaczniku końca elementu musi odpowiadać typowi elementu w znaczniku początku. Wielkość liter jest znacząca.

Dokumenty poprawne składniowo


Znacznik końca </book> pasuje do znacznika początku <book>:


<book>This is a book</book>


Ten poprawny dokument zawiera 4 różne elementy <list>, <item>, <ITEM> oraz <Item>:


<list>

<item>Car</item>

<ITEM>Plane</ITEM>

<Item>Train</Item>

</list>


Dokument z błędamiPoczątek


<item> - </itm> oraz <item> - </ITEM> nie pasują do siebie:


<list>

<item>Car</itm>

<item>Plane</ITEM>

<item>Train</item> 

</list>