English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 4 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Jeśli znacznik początkowy znajduje się wewnątrz innego elementu, to wewnątrz niego musi znajdować się znacznik końcowy. Inaczej mówiąc: elementy (ograniczone przez znacznik początku i końca) muszą być poprawnie zagnieżdżone wewnątrz siebie.

Dokumenty poprawne składniowo


Poprawnie zagnieżdżone elementy.:


<Weight>

     <number>12</number>

     <unit>grams</unit>

</Weight>


Inny poprawny dokument:


<book>

     <chapter>

          <title>Introduction</title>

     </chapter>

     <chapter>

          <title>Story</title>

          <subChapter>

               <title>Part 1</title>

          </subChapter>

          <subChapter>

               <title>Part 2</title>

          </subChapter>

     </chapter>

     <chapter>

          <title>Index</title>

     </chapter>

</book>


Dokument z błędamiPoczątek


Element <italic> nie jest poprawnie zagnieżdżony:


<text>

     <bold><italic>XML</bold></italic>

</text>