English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 5 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Każdy element zaczyna się znacznikiem początku i kończy znacznikiem końca. Ich nazwy muszą być identyczne. Tekst między znaczkiem początku i końca nazywany jest zawartością elementu. Element bez zawartości może przyjąć specjalną postać: <nazwa/>. Ukośnik przed > zastępuje znacznik końca.

Dokumenty poprawne składniowo


Każdy element albo posiada znacznik końca albo przyjmuje postać specjalną. Nie ma różnicy między <AAA></AAA> oraz <AAA/>.:


<listOfTags>

     <AAA></AAA>

     <BBB></BBB>

     <CCC/>

     <DDD/>

</listOfTags>


Dokument z błędamiPoczątek


Często występującym błędem jest brakujący ukośnik:


<description>

There are  <color>yellow<color> and <color>red</color> apples.

</description>