English | česky | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Przykład 6 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Opis

Nazwy elementów mogą zawierać litery, cyfry, łączniki, znaki podkreślenia, dwukropki oraz kropki. Dwukropek może być użyty wyłącznie w specjalnym przypadku gdy oddziela on tzw. przestrzeń nazw. Nazwy elementów zaczynające się od xml, XML (lub dowolnej innej kombinacji wielkości liter) są przez standard zastrzeżone.

Dokumenty poprawne składniowo


Dokument z dozwolonymi znakami:


<permittedNames>

     <name/>

     <xsl:copy-of/>

     <A_long_element_name/>

     <A.name.separated.with.full.stops/>

     <a123323123-231-231/>

     <_12/>

</permittedNames>


Dokument z błędamiPoczątek


Ten dokument zawiera kilka błędów. :


<forbiddenNames>

     <A;name/>

     <last@name>

     <@#$%^()%+?=/>

     <A*2/>

     <1ex/>

</forbiddenNames>


Nazwy nie mogą zaczynać się od xml:


<forbiddenNames>

     <xmlTag/>

     <XMLTag/>

     <XmLTag/>

     <xMlTag/>

     <xmLTag/>

</forbiddenNames>