English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 12 << | Předešlý | Následující

Osa potomků (descendant axis) obsahuje potomky uzlu, který je v kontextu; potomek je přímý potomek (dítě, "child") nebo přímý potomek přímého potomka atd. Proto osa potomků nikdy neobsahuje uzly typu atribut nebo jmenný prostor.
 
/descendant::*
Vyber všechny potomky kořenového elementu - tj. všechny elementy

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/BBB/descendant::*
Vyber všechny potomky elementu /AAA/BBB

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//CCC/descendant::*
Vyber všechny elementy, které mají za předka element CCC

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//CCC/descendant::DDD
Vyber elemnty DDD, které mají element CCC jako předka

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)