English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 11 << | Předešlý | Následující

Osa přímých potomků (child axis) obsahuje všechny přímé potomky uzlu, který je v kontextu. Tato osa je implicitní a může být vynechána.
 
/AAA
Ekvivalent k /child::AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/child::AAA
Ekvivalent k /AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/BBB
Ekvivalent k /child::AAA/child::BBB

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/child::AAA/child::BBB
Ekvivalent k /AAA/BBB

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/child::AAA/BBB
Obě možnosti mohou být kombinovány

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)