English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 11 << | Poprzedni | Następny

Oś "child" zawiera dzieci węzła w kontekście którego występuje. Jest to oś używana domyślnie, więc może być pominięta.
 
/AAA
Równoważnik /child::AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/child::AAA
Równoważnik /AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/AAA/BBB
Równoważnik /child::AAA/child::BBB

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/child::AAA/child::BBB
Równoważnik /AAA/BBB

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/child::AAA/BBB
Można łączyć oba sposoby

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)