English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 11 > Próbka 4

Widok drzewa

Przykład
 
/child::AAA/child::BBB
Równoważnik /AAA/BBB

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu