English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 17 << | Předešlý | Následující

Osa "following" ("následující") obsahuje všechny uzly v tom samém dokumentu, které se vyskytují po uzlu, který je v kontextu, a to podle pořadí v dokumentu ("document order") a vyjma jakýchkoli potomků, atributů a uzlů jmenných prostorů.
 
/AAA/XXX/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
                    <DDD>
                         <EEE/>
                    </DDD>
               </ZZZ>
               <FFF>
                    <GGG/>
               </FFF>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//ZZZ/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
                    <DDD>
                         <EEE/>
                    </DDD>
               </ZZZ>
               <FFF>
                    <GGG/>
               </FFF>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)