English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 17 << | Poprzedni | Następny

Oś "following" obejmuje wszystkie węzły następujące po węźle w kontekście którego występuje. Wyłączone zostają węzły potomne tego elementu, węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw.
 
/AAA/XXX/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
                    <DDD>
                         <EEE/>
                    </DDD>
               </ZZZ>
               <FFF>
                    <GGG/>
               </FFF>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//ZZZ/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
                    <DDD>
                         <EEE/>
                    </DDD>
               </ZZZ>
               <FFF>
                    <GGG/>
               </FFF>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)