English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 18 << | Poprzedni | Następny

Oś "preceding" obejmuje wszystkie węzły występujące przed węzłem w kontekście którego występuje. Wyłączeni zostają wszyscy przodkowie, węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw.
 
/AAA/XXX/preceding::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
               </ZZZ>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//GGG/preceding::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
               </ZZZ>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)