English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 2 > Vzorek 2

Zobrazení jako strom

Příklad
 
//DDD/BBB
Vyber všechny elementy BBB, které jsou přímými potomky DDD

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad