English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 2 > Próbka 2

Widok drzewa

Przykład
 
//DDD/BBB
Wybiera wszystkie elementy BBB które są dziećmi DDD

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC>
               <DDD>
                    <BBB/>
                    <BBB/>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu