English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Voorbeeld 5 > 1

Boomstructuur weergave

Voorbeeld
 
//@id
Selecteert alle id attributen

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Naar het voorbeeld