English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Voorbeeld 5 << | Vorig | Volgend

Attributen worden gespecifïeerd met het @ voorvoegsel.
 
//@id
Selecteert alle id attributen

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//BBB[@id]
Selecteert alle BBB elementen met een id attribuut

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//BBB[@name]
Selecteert alle BBB elementen met het name atribuut

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//BBB[@*]
Selecteert alle BBB elementen die een attribuut hebben

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//BBB[not(@*)]
Selecteert alle BBB elementen zonder een attribuut

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)