English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Voorbeeld 6 << | Vorig | Volgend

Attribuutwaarden kunnen gebruikt worden als selectie criteria. De functie normalize-space verwijdert voorloop spaties en vervangt spatie reeksen met een enkele spatie.
 
//BBB[@id='b1']
Selecteert de BBB elementen die het attribuut id bevatten en b1 als attribuutwaarde hebben

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//BBB[@name='bbb']
Selecteert de BBB elementen die het attribuut name bevatten en als attribuutwaarde bbb hebben

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//BBB[normalize-space(@name)='bbb']
Selecteert de BBB elementen die het name attribuut bevatten met de waarde bbb na alle voorloop spaties verijdert te hebben

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)