English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 6 << | Předešlý | Následující

Hodnoty atributů mohou být použity jako kritérium pro výběr. Funkce "normalize-space" odstraňuje počáteční a koncové mezery a nahrazuje sekvence "whitespace" znaků jedinou mezerou.
 
//BBB[@id='b1']
Vyber elementy BBB, jejichž atribut "id" má hodnotu "b1"

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//BBB[@name='bbb']
Vyber elementy BBB, jejichž atribut "name" má hodnotu "bbb"

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//BBB[normalize-space(@name)='bbb']
Vyber elementy BBB, které mají atribut "name" s hodnotou "bbb", přičemž koncové a počáteční mezery jsou před porovnáním odstraněny.

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)