English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 7 << | Předešlý | Následující

Funkce count() vrátí počet vybraných elementů
 
//*[count(BBB)=2]
Vyber elementy, které mají právě dva přímé potomky BBB

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//*[count(*)=2]
Vyber elementy, které mají právě dva přímé potomky

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//*[count(*)=3]
Vyber elementy, které mají právě tři přímé potomky

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)