English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 7 << | Poprzedni | Następny

Funkcja count() zlicza liczbę wybranych elementów.
 
//*[count(BBB)=2]
Wybiera elementy z dwojgiem dzieci BBB

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//*[count(*)=2]
Wybiera elementy z dwojgiem dzieci

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//*[count(*)=3]
Wybiera elementy mające troje dzieci

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)