English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 8 << | Poprzedni | Następny

Funkcja name() zwraca nazwę elementu. Funkcja starts-with() przyjmuje wartość logiczną true jeśli łańcuch znaków z pierwszego argumentu zaczyna się łańcuchem znaków danym jako drugi argument. Kolejna funkcja - contains() przyjmuje wartość logiczną true jeśli łańcuch znaków dany pierwszym argumentem zawiera w sobie łańuch znaków z drugiego argumentu.
 
//*[name()='BBB']
Wybiera wszystkie elementy o nazwie BBB; zapis równoważny z //BBB

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//*[starts-with(name(),'B')]
Wybiera wszystkie te elementy, których nazwy zaczynają się literą B

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//*[contains(name(),'C')]
Wybiera wszystkie te elementy, których nazwy zawierają w sobie literę C

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)