English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 8 > Próbka 2

Widok drzewa

Przykład
 
//*[starts-with(name(),'B')]
Wybiera wszystkie te elementy, których nazwy zaczynają się literą B

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu