English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 9 << | Poprzedni | Następny

Funkcja string-length() zwraca długość łańcucha znaków. Należy pamiętać by zawsze używać &lt; jako zamiennika dla < oraz &gt; dla > .
 
//*[string-length(name()) = 3]
Wybiera elementy o nazwach złożonych z trzech znaków

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//*[string-length(name()) < 3]
Wybiera elementy o jedno lub dwuznakowych nazwach

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//*[string-length(name()) > 3]
Wybiera elementy o nazwach dłuższych niż trzy znaki

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)