English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 9 << | Předešlý | Následující

Funkce "string-length" vrací počet znaků v řetězci. Musíte použít &lt; jako náhražku pro < (menší než) a &gt; jako náhražku pro > (větší než).
 
//*[string-length(name()) = 3]
Vyber elementy, které mají třípísmenné jméno

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//*[string-length(name()) < 3]
Vyber elementy, jejichž jméno má jeden nebo dva znaky

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//*[string-length(name()) > 3]
Vyber elementy se jménem delším než tři znaky

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)