English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 8 << | Předešlý | Následující

Funkce name() vrací jméno elementu, funkce "starts-with" vrací hodnotu "true", pokud první argument začíná řetězcem, který je uveden jako druhý argument. Funkce "contains" vrací hodnotu "true", pokud první argument obsahuje řetězec, který je uveden jako druhý argument.
 
//*[name()='BBB']
Vyber všechny elementy, které se jmenují BBB, ekvivalent k //BBB

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//*[starts-with(name(),'B')]
Vyber všechny elementy, jejichž jméno začíná písmenem B

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//*[contains(name(),'C')]
Vyber všechny elementy, jejichž jméno obsahuje písmeno C

     <AAA>
          <BCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </BCC>
          <DDB>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDB>
          <BEC>
               <CCC/>
               <DBD/>
          </BEC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)