English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 9 > Próbka 1

Widok drzewa

Przykład
 
//*[string-length(name()) = 3]
Wybiera elementy o nazwach złożonych z trzech znaków

     <AAA>
          <Q/>
          <SSSS/>
          <BB/>
          <CCC/>
          <DDDDDDDD/>
          <EEEE/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu