English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 6 << | Poprzedni | Następny

Wartości atrybutów mogą być użyte w wyrażeniach warunkowych. Funkcja normalize-space usuwa białe znaki (whitespace) z początku i końca oraz zamienia wielokrotne wystąpienia białych znaków przez pojedynczą spację.
 
//BBB[@id='b1']
Wybiera te elementy BBB, które posiadają atrybut id z przypisaną wartością "b1"

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//BBB[@name='bbb']
Wybiera te elementy BBB, które posiadają atrybut name z przypisaną wartością "bbb"

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//BBB[normalize-space(@name)='bbb']
Wybiera elementy BBB które mają atrybuty "name" z przypisaną wartością "bbb". Przed porównaniem usuwa spacje z początku i końca porównywanej wartości.

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)