English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 6 > Próbka 2

Widok drzewa

Przykład
 
//BBB[@name='bbb']
Wybiera te elementy BBB, które posiadają atrybut name z przypisaną wartością "bbb"

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu