English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 6 > Próbka 3

Widok drzewa

Przykład
 
//BBB[normalize-space(@name)='bbb']
Wybiera elementy BBB które mają atrybuty "name" z przypisaną wartością "bbb". Przed porównaniem usuwa spacje z początku i końca porównywanej wartości.

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu