English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 6 > Vzorek 1

Zobrazení jako strom

Příklad
 
//BBB[@id='b1']
Vyber elementy BBB, jejichž atribut "id" má hodnotu "b1"

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad