English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Voorbeeld 6 > 1

Boomstructuur weergave

Voorbeeld
 
//BBB[@id='b1']
Selecteert de BBB elementen die het attribuut id bevatten en b1 als attribuutwaarde hebben

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB name = " bbb "/>
          <BBB name = "bbb"/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Naar het voorbeeld