English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 22 > Próbka 1

Widok drzewa

Przykład
 
//BBB[position() mod 2 = 0 ]
Wybiera elementy BBB na parzystych pozycjach

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu