English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 22 << | Poprzedni | Następny

Operator "div" wykonuje dzielenie zmiennoprzecinkowe, operator "mod" zwraca resztę z dzielenia. Funkcja "floor" zwraca największą liczbę całkowitą, nie większą niż argument tej funkcji. Funkcja "ceiling" zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, nie mniejszą niż argument tej funkcji.
 
//BBB[position() mod 2 = 0 ]
Wybiera elementy BBB na parzystych pozycjach

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//BBB[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]
Wybiera środkowy element (lub elementy) BBB

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//CCC[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]
Wybiera środkowy element (lub elementy) CCC

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)