English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 1 << | Poprzedni | Następny

Podstawowa składnia XPath przypomina budowę ścieżki w systemie plików. Ukośnik "/" umieszczony na początku wskazuje, że jest to ścieżka absolutna do elementu.
 
/AAA
Wybiera element główny AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/AAA/CCC
Wybiera wszystkie te elementy CCC, które są dziećmi elementu głównego AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/AAA/DDD/BBB
Wybiera wszystkie te elementy BBB, które są dziećmi DDD, które z kolei są dziećmi elementu głównego AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)