English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 1 << | Předešlý | Následující

Základní syntax jazyka XPath je podobný adresování v souborovém systému (filesystem). Pokud výraz začíná lomítkem (slash) / , pak reprezentuje absolutní cestu k požadovanému elementu.
 
/AAA
Vyber kořenový element AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/CCC
Vyber všechny elementy CCC, které jsou přímými potomky kořenového elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
/AAA/DDD/BBB
Vyber všechny elementy BBB, které jsou přímými potomky elementů DDD, které jsou přímými potomky kořenového elemntu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)