English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Voorbeeld 1 << | Vorig | Volgend

De basis XPath schrijfwijze kan je vergelijken met het addresseren van bestanden door het besturingssysteem. Als het path begint met een schuine streep, /, dan stelt het een absoluut path voor bij het verplichte element
 
/AAA
Selecteert het basis element AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
/AAA/CCC
Selecteert alle CCC elementen die kind zijn van het basis element AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
/AAA/DDD/BBB
Selecteert alle BBB elementen die kind zijn van de DDD elementen die op hun beurt kind zijn van het basis element AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <DDD>
               <BBB/>
          </DDD>
          <CCC/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)