English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 22 << | Předešlý | Následující

Operátor "div" provádí dělení (neceločíselné), operátor "mod" vrací zbytek po celočíselném dělení. Funkce "floor" vrací nejvyšší (bližší k plus nekonečnu) celé číslo, které není vyšší než argument. Funkce "ceiling" nejmenší (bližší k minus nekonečnu) celé číslo, které není menší než argument.
 
//BBB[position() mod 2 = 0 ]

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//BBB[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//CCC[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)