English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 21 << | Předešlý | Následující

Osy "ancestor", "descendant", "following", "preceding" a "self" rozdělují dokument (ignorujíc uzly typu atribut a jmenný prostor): nepřekrývají se a dohromady obsahují všechny uzly dokumentu.
 
//GGG/ancestor::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ/>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <FFF>
                         <HHH/>
                         <GGG>
                              <JJJ>
                                   <QQQ/>
                              </JJJ>
                              <JJJ/>
                         </GGG>
                         <HHH/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//GGG/descendant::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ/>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <FFF>
                         <HHH/>
                         <GGG>
                              <JJJ>
                                   <QQQ/>
                              </JJJ>
                              <JJJ/>
                         </GGG>
                         <HHH/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//GGG/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ/>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <FFF>
                         <HHH/>
                         <GGG>
                              <JJJ>
                                   <QQQ/>
                              </JJJ>
                              <JJJ/>
                         </GGG>
                         <HHH/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//GGG/preceding::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ/>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <FFF>
                         <HHH/>
                         <GGG>
                              <JJJ>
                                   <QQQ/>
                              </JJJ>
                              <JJJ/>
                         </GGG>
                         <HHH/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//GGG/self::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ/>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <FFF>
                         <HHH/>
                         <GGG>
                              <JJJ>
                                   <QQQ/>
                              </JJJ>
                              <JJJ/>
                         </GGG>
                         <HHH/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//GGG/ancestor::* | //GGG/descendant::* | //GGG/following::* | //GGG/preceding::* | //GGG/self::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ/>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <FFF>
                         <HHH/>
                         <GGG>
                              <JJJ>
                                   <QQQ/>
                              </JJJ>
                              <JJJ/>
                         </GGG>
                         <HHH/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)