English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 22 > Próbka 3

Widok drzewa

Przykład
 
//CCC[ position() = floor(last() div 2 + 0.5) or position() = ceiling(last() div 2 + 0.5) ]
Wybiera środkowy element (lub elementy) CCC

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <CCC/>
          <CCC/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu