English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 4 > Próbka 1

Widok drzewa

Przykład
 
/AAA/BBB[1]
Wybiera pierwszy element BBB będący dzieckiem elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu