English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 4 << | Poprzedni | Następny

Wyrażenie w nawiasach kwadratowych może określać dalsze warunki na wybierane elementy. Numer wewnątrz takich nawiasów określa pozycję elementu. Funkcja last() zwraca pozycję ostatniego elementu w zaznaczeniu.
 
/AAA/BBB[1]
Wybiera pierwszy element BBB będący dzieckiem elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
/AAA/BBB[last()]
Wybiera ostatni element BBB będący dzieckiem elementu AAA

     <AAA>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)